Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“PEVEC te DARUJE ?????? TRIMEROM I PUHALNIKOM” nagradni natječaj

 

ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja “PEVEC te DARUJE ?????? TRIMEROM I PUHALNIKOM” je PEVEC d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator) koji je vlasnik brenda “PEVEC”.

Za natječaj vrijede navedena Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene Pravila natječaja u bilo koje vrijeme tijekom trajanja natječaja. Ova pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na Facebook stranici Organizatora – PEVEC, vlasnik “PEVEC” brenda (https://www.facebook.com/pevechrvatska).

Organizator ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o promjenama pravila natječaja sve dok su te promjene objavljene na web stranici https://pevec.eu/shop ili Facebook stranici https://www.facebook.com/pevechrvatska.

 

SVRHA I CILJ NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora, posebice brenda “PEVEC” u Republici Hrvatskoj.

Cilj natječaja je nasumičnim odabirom (random) kroz za to predviđenu aplikaciju na društvenim mrežama, odabrati pobjednika nagradnog natječaja koji osvaja baterijski trimer ATR 20Li Kit redovne cijene 899,00 kn i baterijski puhalnik ABL 20 Li Kit redovne cijene 899,00 kn.

 

KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je u zadanom razdoblju lajkati PEVEC Facebook stranicu (https://www.facebook.com/pevechrvatska), podijeliti objavu i u komentaru označiti prijatelja/prijateljicu koji će će podijeliti nagradu s dobitnikom.

 

Sudionik to može učiniti u razdoblju od 21.07.2022. do 16.08.2022. do kraja dana.

Komentar mora biti neuvredljiv za bilo koga, a ako bude imao elemente uvredljivog sadržaja, natjecatelju će se onemogućiti daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Organizator zadržava pravo diskvalifikacije bilo kojeg komentara iz natječaja ako procijeni da on može imati nepoželjan utjecaj ili da nije u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Dobitnik će biti objavljen na Facebook stranici Organizatora te će o načinu preuzimanja nagrade biti obaviješten po završetku natječaja putem Facebook profila porukom u inbox, slanjem emaila ili pozivom na broj telefona.

 

TKO MOŽE SUDJELOVATI

Da bi sudjelovao u natječaju, sudionik/ca treba imati najmanje 18 godina u trenutku početka natječaja te mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u natječaju, u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, organizator će uručiti nagradu roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Natječaj je otvoren za sve osobe registrirane na stranici Facebook (www.facebook.com) s vlastitim imenom i prezimenom (lažni profili ili profili s nadimcima biti će diskvalificirani), koje su kliknule ‘Sviđa mi se’(‘Like’) na stranici PEVEC (https://www.facebook.com/pevechrvatska).

Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika odnosno bez naknade istom. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Svaka osoba može sudjelovati u nagradnom natječaju s neograničenim brojem komentara. U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, Sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni organizatoru sa sudionikovog Facebook profila.

 

MJESTO I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Obavijest o mjestu i načinu preuzimanja nagrada će biti objavljena po završetku svakog kruga natječaja na Facebook stranici PEVEC (https://www.facebook.com/pevechrvatska).

 

PODJELA NAGRADE

Dobitnik će biti objavljen na Facebook stranici PEVEC te će o načinu preuzimanja nagrade biti obaviješten u inbox.

Nagrada nije prenosiva i ne mogu je osvojiti osobe koje su u bilo kakvoj vezi sa zaposlenicima društva koji priređuje nagradni natječaj.

Natječaj traje od 21.07.2022. do 16.08.2022. do kraja dana.

 

POSEBNE NAPOMENE

Komentari fanova i dijeljenja komentara su dobrodošli. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti natječaj.

Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagrade na Natječaju mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagrade i slično, sukladno važećim zakonskim odredbama i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje vlastito ime.

Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj natječaj u Inbox na Facebook stranici PEVEC (https://www.facebook.com/pevechrvatska).

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Organizator ima pravo promijeniti pravila natječaja ako smatra da za to postoji opravdani razlog.

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika.

Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku.

 

KOŠARICA

close
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com